Contratos internacionais e os (futuros) Princípios da Haia: desafios da aplicação e interpretação do direito não-estatal (non-state law)

Autor:Lauro Gama Jr. - Geneviève Saumier
Cargo:Doutor em Direito Internacional (USP) - Doutora em Direito (Cambridge)
Páginas:111-144
 
TRECHO GRÁTIS
111


Χοντρατοσ ιντερναχιοναισ ε οσ (φυτυροσ) Πρινχπιοσ δα Ηαια:
      διρειτο νο−εσταταλ
(νον−στατε λαω)
Λαυρο Γαµα ϑρ.1
Γενεϖιϖε Σαυµιερ2
Εµ 2009, α Χονφερνχια δα Ηαια σοβρε ο ∆ιρειτο Ιντερναχιοναλ
Πριϖαδο3δεχιδιυ ελαβοραρ υµ ινστρυµεντο δε σοφτ λαω  πορ
        


εµ χοντρατοσ ε αρβιτραγεµ χοµερχιαλ ιντερναχιοναλ.4
1 *






2 **

δα Ηαια.
3            
      

            

       
             
             

4      


          
  
  
      
anuario002 copy.indd 111 10/8/2012 2:46:58 PM
112 VII ANUÁRIO DE DIREITO INTERNACIONAL
      
         
διρειτο νο−εσταταλ (νον−στατε λαω) αοσ χοντρατοσ ιντερναχιοναισ. Ταλ

δε ρεγρασ δε διρειτο (ρυλεσ οφ λαω) 


παρτεσ α φαχυλδαδε δε δεσιγναρ νορµασ νο−εσταταισ χοµο διρειτο
ινδεπενδεντεµεντε δε τερεµ

Ι. Introdução
ΙΙ. ∆εϖεµ οσ (φυτυροσ) Πρινχπιοσ δα Ηαια περµιτιρ θυε ασ
partes escolham ρεγρασ νο−εσταταισ (incluídas na noção de
ρεγρασ δε διρειτο)para reger o contrato internacional?
Οπο 1) Λιµιταρ α ποσσιβιλιδαδε δε εσχοληα δο διρειτο νο−
εσταταλ αο χοντεξτο δα αρβιτραγεµ;
Οπο 2) Περµιτιρ α δεσιγναο δο διρειτο νο−εσταταλ

           
  
     
         
    

    
         
    
         
Ασσοχιατε Προφεσσορ, Μαξ−Πλανχκ−Ινστιτυτ φρ αυσλνδισχηεσ υνδ Ιντερνατιοναλεσ Πριϖατρεχητ, Ηαµβυργ,




anuario002 copy.indd 112 10/8/2012 2:46:58 PM
113


ινδεπενδεντεµεντε δο µτοδο δε ρεσολυο δε δισπυτασ εσχοληιδο
πελασ παρτεσ;
Οπο 3) Σιλενχιαρ, νοσ Πρινχπιοσ δα Ηαια, θυαντο ◊
απλιχαο δο διρειτο νο−εσταταλ.
ΙΙΙ.   

Ι ς. Οσ (φυτυροσ) Πρινχπιοσ δα Ηαια
ς. 


     αυτονοµια δα ϖονταδε. Πορ ισσο,
παρτιµοσ δα ιδεια χονϖενχιοναλ σεγυνδο α θυαλ ταλ πρινχπιο σε
ελεϖα αο στατυσ δε χονχειτο βασιλαρ δο ∆ιρειτο Ιντερναχιοναλ Πριϖαδο,


Αλµ δισσο, χονσιδεραµοσ θυε α αυτονοµια δα ϖονταδε, πρεσεντε
        
       

     
        

∆α ποδερµοσ αδοταρ χοµο πρεµισσα θυε ο πρινχπιο δα αυτονοµια
5 ΝΨΓΗ
Ρεχυειλ δεσ χουρσ



anuario002 copy.indd 113 10/8/2012 2:46:58 PM

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO