A Arbitrabilidade dos Litígios Transnacionais de Propriedade Industrial - Uma leitura a partir do ordenamento jurídico português

Autor:Suzana Santi Cremasco
Cargo:Doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal
Páginas:233-275
 
TRECHO GRÁTIS
233
A Arbitrabilidade dos Litígios Transnacionais de Propriedade Industrial
Α ΑΡΒΙΤΡΑΒΙΛΙ∆Α∆Ε ∆ΟΣ ΛΙΤ⊆ΓΙΟΣ ΤΡΑΝΣΝΑΧΙΟΝΑΙΣ
∆Ε ΠΡΟΠΡΙΕ∆Α∆Ε ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛ
Υµα λειτυρα α παρτιρ δο ορδεναµεντο ϕυρδιχο πορτυγυσ
Συζανα Σαντι Χρεµασχο1.
Συµ〈ριο: 1. Χονσιδερα⌡εσ ινιχιαισ. 2. Α αρβιτραγεµ χοµο µτοδο
δε σολυο δε χοντροϖρσιασ. 3. Α αρβιτραβιλιδαδε δοσ λιτγιοσ εµ
µατρια δε προπριεδαδε ινδυστριαλ. 3.1. Ασ ϖανταγενσ δα υτιλιζαο
δα ϖια αρβιτραλ παρα α σολυο δε χοντροϖρσιασ νεστα τεµ〈τιχα. 3.2.
Ασ ραζ⌡εσ δα τενδνχια ◊ ϕυδιχιαλιζαο δοσ λιτγιοσ εµ µατρια δε
προπριεδαδε ινδυστριαλ. 4. Ο τραταµεντο δισπενσαδο ◊ αρβιτραβιλιδαδε
δοσ διρειτοσ δε προπριεδαδε ινδυστριαλ πελο ρεγιµε ϕυρδιχο πορτυγυσ.
4.1. Α δισχιπλινα χονσταντε νο Χ⌠διγο δε Προπριεδαδε Ινδυστριαλ. 4.2.
Α νοϖιδαδε ενχαµπαδα πελα Λει ν.≡ 62/2011 δε 12 δε δεζεµβρο. 5.

1. Χονσιδερα⌡εσ ινιχιαισ
Πορ προπριεδαδε ιντελεχτυαλ εντενδε−σε ο χονϕυντο δε διρειτοσ
δεχορρεντεσ δα απροπριαο, πελο ηοµεµ, δοσ προδυτοσ δα συα
       
λιτερ〈ριο ε αρτστιχο. Εσσε χονϕυντο δε διρειτοσ σε διϖιδε εµ δοισ γρανδεσ
γρυποσ: δε υµ λαδο, (α) α προπριεδαδε ινδυστριαλ − θυε χοµπρεενδε

       
1 ∆ουτορανδα εµ ∆ιρειτο πελα Υνιϖερσιδαδε δε Χοιµβρα, Πορτυγαλ. Μεστρε εµ ∆ιρειτο
Προχεσσυαλ Χιϖιλ πελα ΥΦΜΓ. Προφεσσορα Χοορδεναδορα δο ΝΕΑρβ − Νχλεο δε Εστυδοσ εµ Αρβιτραγεµ.
Μεµβρο δο ΙΒ∆Π − Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε ∆ιρειτο Προχεσσυαλ ε δο ΧΒΑρ − Χοµιτ Βρασιλειρο δε
Αρβιτραγεµ. Αδϖογαδα.
anuario002 copy.indd 233 10/8/2012 2:47:10 PM
234 VII ANUÁRIO DE DIREITO INTERNACIONAL
δε ϖεγεταισ − ε, δε ουτρο, (β) α προπριεδαδε λιτερ〈ρια ε αρτστιχα − θυε
ενγλοβα οσ διρειτοσ δε αυτορ, οσ προγραµασ δε χοµπυταδορ ε οσ
διρειτοσ χονεξοσ2.
Ταντο νο θυε περτινε ◊ προπριεδαδε ινδυστριαλ, θυαντο νο θυε τοχα ◊
προπριεδαδε λιτερ〈ρια ε αρτστιχα, α χριαο δε υµ ρεγιµε ϕυρδιχο, χοµ
ο εσταβελεχιµεντο δε νορµασ λεγαισ παρα α συα προτεο, εµ χαρ〈τερ
γλοβαλ, τεµ πορ εσχοπο, εσσενχιαλµεντε, ινιβιρ ε χορριγιρ α εξιστνχια
δε λεσο, δεσϖιο ου αβυσο πρατιχαδο πορ τερχειροσ χοντρα α ατιϖιδαδε
ιντελεχτυαλ, ατραϖσ δα ινστιτυιο ε γαραντια παρα ο χριαδορ, ινϖεντορ
ου αρτιστα δε υµ διρειτο δε χοντρολε εξχλυσιϖο δο υσο δα συα χριαο,
ινϖενο ου οβρα, πορ τεµπο δετερµιναδο.
Βυσχα−σε, χοµ ισσο, πορ υµ λαδο, δαρ εξπρεσσο λεγαλ αοσ διρειτοσ
µοραισ ε πατριµονιαισ δοσ χριαδορεσ εµ συασ χρια⌡εσ ε γαραντιρ
οσ διρειτοσ δο πβλιχο δε αχεσσο α ελασ3 ε, πορ ουτρο, προµοϖερ,
χοµο υµ ατο δελιβεραδο δε πολτιχα δε Γοϖερνο, α χριατιϖιδαδε, α
διϖυλγαο ε α απλιχαο δοσ σευσ ρεσυλταδοσ ε ενχοραϕαρ ο χοµρχιο
ϕυστο, θυε χοντριβυι παρα ο δεσενϖολϖιµεντο εχονµιχο ε σοχιαλ4.
∆εσταρτε, ασσεγυραρ α προτεο δοσ διρειτοσ δε προπριεδαδε
ιντελεχτυαλ  µεδιδα φυνδαµενταλ παρα θυε ο ινϖεντορ, χριαδορ ου
αρτιστα σιντα−σε εστιµυλαδο α προσσεγυιρ χοµ ο σευ τραβαληο, χιεντε
ε χονσχιεντε δε θυε ο(σ) Εσταδο(σ) νο(σ) θυαλ(ισ) ο διρειτο δε
εξχλυσιϖο φορ γαραντιδο ιρ〈(ο) (α) ρεχονηεχ−λο φρεντε α τερχειροσ,
(β) ποσσιβιλιταρ ο σευ χοντρολε πελο τιτυλαρ πορ υµ δαδο περοδο δε
2 ΒΑΣΣΟ, Μαριστελα. Ο διρειτο ιντερναχιοναλ δα προπριεδαδε ιντελεχτυαλ. Πορτο Αλεγρε:
Λιϖραρια δο Αδϖογαδο, 2000, π. 53.
3 ΩΙΠΟ − Τηε Ωορδ Ιντελλεχτυαλ Προπερτψ Οργανιζατιον. Τηε χονχεπτ οφ ιντελλεχτυαλ προπερτψ..
∆ισπονϖελ εµ <ηττπ://ωωω.ωιπο.ιντ/εξπορτ/σιτεσ/ωωω/αβουτ−ιπ/εν/ιπρµ/πδφ/χη1.πδφ>. ∨λτιµο αχεσσο
εµ 04/02/2012, π. 03, εµ τραδυο λιϖρε δα αυτορα.
4 ΩΙΠΟ − Τηε Ωορδ Ιντελλεχτυαλ Προπερτψ Οργανιζατιον. Τηε χονχεπτ οφ ιντελλεχτυαλ προπερτψ..
∆ισπονϖελ εµ <ηττπ://ωωω.ωιπο.ιντ/εξπορτ/σιτεσ/ωωω/αβουτ−ιπ/εν/ιπρµ/πδφ/χη1.πδφ>. ∨λτιµο αχεσσο
εµ 04/02/2012, π. 03, εµ τραδυο λιϖρε δα αυτορα.
anuario002 copy.indd 234 10/8/2012 2:47:10 PM
235
A Arbitrabilidade dos Litígios Transnacionais de Propriedade Industrial
τεµπο ε (χ) περµιτιρ α συα διφυσο παρα ο πβλιχο εµ γεραλ δε φορµα
σεγυρα, χοµ α χορρεσπονδεντε χοντραπαρτιδα πεχυνι〈ρια.
Α τυτελα δοσ διρειτοσ δε προπριεδαδε ιντελεχτυαλ απρεσεντα−σε, ασσιµ,
χοµο ϖετορ εσσενχιαλ παρα α µανυτενο δε υµ προχεσσο χοντνυο
δε χριαο ε ινϖενο εντρε οσ µεµβροσ δα χοµυνιδαδε µυνδιαλ,
       
ε αρτστιχο περµανεντε δα ηυµανιδαδε, ο θυε, πορ συα ϖεζ,  δε
ιντερεσσε δε τοδα χολετιϖιδαδε5.
Εµβορα α νεχεσσιδαδε ε µεσµο α εξιστνχια ινχιπιεντε δε τυτελα
δοσ διρειτοσ δε προπριεδαδε ιντελεχτυαλ ρεµοντε α τεµποσ αντιγοσ6,
α δισχιπλινα δα προτεο δεσσα µοδαλιδαδε δε διρειτοσ θυε ηοϕε εστ〈
πρεσεντε νοσ πρινχιπαισ ορδεναµεντοσ ϕυρδιχοσ εξιστεντεσ − ινχλυσιϖε
ο βρασιλειρο ε ο πορτυγυσ −  προϖενιεντε δε Χονϖεν⌡εσ ε Τραταδοσ
Ιντερναχιοναισ χοµο α Χονϖενο δε Παρισ δε 18837 ε α Χονϖενο
δε Βερνα δε 18868 θυε φοραµ ρεσπονσ〈ϖεισ πορ τραζερ ο τεµα αο
5 Θυαντο α εσσε ασπεχτο, πρεχισασ σο ασ χονσιδερα⌡εσ δο Προφ. ϑοο Παυλο Ρεµδιο Μαρθυεσ,


πελο Εσταδο εµ βενεφχιο δα χοµυνιδαδε, παρα αλµ δοσ ιντερεσσεσ εγοστιχοσ δοσ ινϖεστιγαδορεσ,


εµ βενεφχιο δο ιντερεσσε γεραλ. Ιν: Βιοτεχνολογια(σ) ε προπριεδαδε ιντελεχτυαλ. ϖ. 1. ∆ισσερταο
παρα δουτοραµεντο εµ Χινχιασ ϑυρδιχο Εµπρεσαριαισ να Φαχυλδαδε δε ∆ιρειτο δα Υνιϖερσιδαδε δε
Χοιµβρα. Χοιµβρα, 2005, π. 13.
6 Α εσσε προπ⌠σιτο, α Προφα. Χαρλα Ευγνια Χαλδασ Βαρροσ αποντα θυε, εµβορα ϕ〈 να Γρχια
αντιγα ηουϖεσσε υµ ρεχονηεχιµεντο δο αυτορ ε υµ λουϖορ δε σευσ ταλεντοσ, ινχλυσιϖε χοµ ο
εσταβελεχιµεντο δε σαν⌡εσ µοραισ δα σοχιεδαδε, θυε εξχλυα ο πλαγιαδορ δοσ µειοσ ιντελεχτυαισ,
ποισ χονσιδεραϖα ο πλ〈γιο το ρεπροϖ〈ϖελ θυαντο οσ φυρτοσ, φοι απενασ εµ Ροµα θυε συργιυ α φορµα
ϕυρδιχα δοσ διρειτοσ αυτοραισ. ∆υραντε α Ιδαδε Μδια, εσσεσ διρειτοσ πασσαραµ παρα ασ µοσ δα Ιγρεϕα ε,
εµ 1557, φοι ουτοργαδα πελα Ρεαλεζα ◊ Ασσοχιαο δοσ ∆ονοσ δε Παπελαριασ ε Λιϖρειροσ, να Ινγλατερρα,
ονδε, ταµβµ, εµ 1710, φοι εδιταδα α πριµειρα λει θυε ουτοργου αο χριαδορ ο διρειτο εξχλυσιϖο σοβρε υµ
λιϖρο πορ 14 ανοσ ε, σε ο αυτορ αινδα εστιϖεσσε ϖιϖο θυανδο ο διρειτο εξπιρασσε, ποδερια ρενοϖαρ ο διρειτο
πορ µαισ 14 ανοσ. Ιν: Μανυαλ δε διρειτο δα προπριεδαδε ιντελεχτυαλ. Αραχαϕ: Εϖοχατι, 2007, π. 467.
7 Α Χονϖενο δε Παρισ δε 1883 φοι ρεσπονσ〈ϖελ πορ χριαρ ο Σιστεµα Ιντερναχιοναλ δε
Προπριεδαδε Ινδυστριαλ ε ρεπρεσεντου α πριµειρα τεντατιϖα δε υµα ηαρµονιζαο ιντερναχιοναλ δοσ
διφερεντεσ σιστεµασ ϕυρδιχοσ ναχιοναισ ρελατιϖοσ αο τεµα.
8 Α Χονϖενο δε Βερνα δε 1886 ινστιτυιυ ◊ προτεο δασ οβρασ λιτερ〈ριασ ε αρτστιχασ, αο
προµοϖερ ο ρεχονηεχιµεντο δο διρειτο δε αυτορ εντρε να⌡εσ σοβερανασ.
anuario002 copy.indd 235 10/8/2012 2:47:10 PM

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO