Prevention and protection

Author:International Labour Organization
Pages:16-18
 
FREE EXCERPT
16
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
Παρτ ΙΙ. Μετηοδολογψ φορ ιδεντιφψινγ ηαζαρδσ
ανδ αδδρεσσινγ ρισκσ
5. Πρεϖεντιον ανδ προτεχτιον
5.1. Ινδυστρψ−σπεχιφιχ σαφετψ ανδ ηεαλτη ηαζαρδσ
5.1.1. (1) Τηε ηεαλτη ανδ σαφετψ ρισκσ το χοαλµινερσ ινχλυδε βυτ αρε νοτ λιµιτεδ το:
(α) µινε εξπλοσιονσ;
(β) µινε φιρεσ;
(χ) φαλλσ οφ τηε µινε ροοφ, φαχε ανδ σιδεσ (ριβσ);
(δ) δισαβλινγ ανδ δεαδλψ λυνγ δισεασεσ χαυσεδ βψ τηε ινηαλατιον οφ ρεσπιραβλε χοαλµινε
δυστ;
(ε) νοισε−ινδυχεδ ηεαρινγ λοσσ; ανδ
(φ) χρυσηινγ οφ α µινερ βετωεεν µαχηινερψ ορ µαχηινερψ ανδ τηε χοαλ σιδεσ ιν χονφινεδ
σπαχεσ;
(γ) σηοχκ, βυρνσ ανδ ελεχτροχυτιον;
(η) ιγνιτιονσ οφ µετηανε ωηιχη χαν εξπλοδε δυρινγ χοαλ χυττινγ;
(ι) ινυνδατιονσ οφ δανγερουσ γασεσ, ωατερ ορ οτηερ φρεε−φλοωινγ µατεριαλσ φροµ ολδ µινε
ωορκινγσ ορ γεολογιχαλ φαυλτσ;
(ϕ) ουτβυρστσ οφ ροχκ, χοαλ ορ γασεσ ρελεασεδ φροµ τηε εαρτη υνδερ εξτρεµε πρεσσυρε;
(κ) πρεµατυρε ορ ιµπροπερ δετονατιον οφ εξπλοσιϖεσ;
(λ) εξποσυρε το ηαρµφυλ χηεµιχαλσ ανδ ηαρµφυλ αγεντσ υσεδ ιν µινεσ.
(2) Νυµερουσ οτηερ ηαζαρδσ ιν χοαλµινεσ τηατ χαν ρεσυλτ ιν ινϕυρψ, ιλλνεσσ ορ δεατη
ινχλυδε τηε φολλοωινγ:
(α) σλιπσ, τριπσ ανδ φαλλσ;
(β) ηανδλινγ µατεριαλσ;
(χ) υνγυαρδεδ µαχηινερψ;
(δ) φαλλσ φροµ ηειγητσ;
(ε) εξχεσσιϖε τεµπερατυρεσ/ηεατ;
(φ) ϖιβρατιον;
(γ) εργονοµιχσ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL