Personal hygiene

Author:International Labour Organization
Pages:178-178
 
FREE EXCERPT
178
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
29. Περσοναλ ηψγιενε
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το περσοναλ ηψγιενε, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε.
Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ
αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
29.1. Τηε εµπλοψερ σηουλδ προϖιδε αδεθυατε ωασηινγ φαχιλιτιεσ, ινχλυδινγ ηοτ ανδ
χολδ ορ ωαρµ ρυννινγ ωατερ, τογετηερ ωιτη σοαπ ορ οτηερ χλεανινγ µατεριαλσ ανδ τοωελσ ορ
οτηερ αππροπριατε δρψινγ αρρανγεµεντσ.
29.2. Τηε ωασηινγ φαχιλιτιεσ σηουλδ βε χονϖενιεντλψ αχχεσσιβλε βυτ σιτυατεδ σο τηατ
τηεψ αρε νοτ τηεµσελϖεσ εξποσεδ το χονταµινατιον φροµ τηε ωορκπλαχε.
29.3. Συιταβλε τοιλετσ αβοϖε ανδ βελοω γρουνδ σηουλδ βε προϖιδεδ βψ τηε εµπλοψερ.
29.4. Τοιλετσ, ωασηινγ φαχιλιτιεσ ανδ αρεασ σετ ασιδε φορ εατινγ σηουλδ βε κεπτ χλεαν
ανδ ιν α ηψγιενιχ χονδιτιον βψ τηε εµπλοψερ.
29.5. Τηε τψπε οφ ωασηινγ φαχιλιτιεσ σηουλδ βε ρελατεδ το τηε νατυρε ανδ δεγρεε οφ
εξποσυρε.
29.6. Φαχιλιτιεσ φορ στορινγ περσοναλ χλοτηινγ σηουλδ βε προϖιδεδ ωηεν προτεχτιϖε
χλοτηινγ ισ υσεδ ορ ωηεν τηερε ισ α ρισκ οφ τηε χονταµινατιον οφ περσοναλ χλοτηινγ βψ
ηαζαρδουσ µατεριαλσ.
29.7. Χηανγινγ φαχιλιτιεσ σηουλδ βε σιτυατεδ ανδ δεσιγνεδ σο ασ το πρεϖεντ τηε σπρεαδ
οφ χονταµινατιον φροµ προτεχτιϖε χλοτηινγ το περσοναλ χλοτηινγ ανδ φροµ ονε φαχιλιτψ το
ανοτηερ.
29.8. Το ρεδυχε τηε ρισκ οφ ινγεστινγ µατεριαλσ ηαζαρδουσ το ηεαλτη, ωορκερσ σηουλδ
νοτ εατ, χηεω, δρινκ ορ σµοκε ιν α ωορκ αρεα χονταµινατεδ βψ συχη µατεριαλσ. Ιφ ιτ ισ
νεχεσσαρψ το προηιβιτ εατινγ ορ δρινκινγ ατ τηε ωορκπλαχε, συιταβλε φαχιλιτιεσ σηουλδ βε σετ
ασιδε φορ τηεσε αχτιϖιτιεσ το βε χαρριεδ ουτ ιν αν υνχονταµινατεδ αρεα, ωηιχη σηουλδ βε
χονϖενιεντλψ αχχεσσιβλε το τηε ωορκ αρεα.
29.9. Φλοορσ σηουλδ βε σλιπ−ρεσισταντ ανδ ωελλ δραινεδ.
29.10. Σπιλλαγεσ, λεακσ ανδ σπλασηεσ σηουλδ βε προµπτλψ χλεανεδ υπ.
29.11. Σαφε δρινκινγ ωατερ σηουλδ βε προϖιδεδ ανδ βε ρεαδιλψ αχχεσσιβλε το αλλ
ωορκερσ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL