Occupational safety and health management systems; reporting, recording and notification of work-related injuries and diseases, ill health and incidents; occupational health services

Author:International Labour Organization
Pages:14-15
 
FREE EXCERPT
14
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
4. Οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη µαναγεµεντ
σψστεµσ; ρεπορτινγ, ρεχορδινγ ανδ νοτιφιχατιον
οφ ωορκ−ρελατεδ ινϕυριεσ ανδ δισεασεσ, ιλλ ηεαλτη
ανδ ινχιδεντσ; οχχυπατιοναλ ηεαλτη σερϖιχεσ
4.1. Ιντροδυχτιον
4.1.1. Νυµερουσ οτηερ πρινχιπλεσ χονταινεδ ιν εξιστινγ ΙΛΟ ινστρυµεντσ  τοο λενγτηψ
το ρεπροδυχε ιν τηισ τεξτ  αρε ρελεϖαντ το ΟΣΗ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινινγ. Τηεσε αδδρεσσ:
οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη µαναγεµεντ σψστεµσ; ρεπορτινγ, ρεχορδινγ ανδ νοτιφιχατιον
οφ ωορκ−ρελατεδ ινϕυριεσ ανδ δισεασεσ, ιλλ ηεαλτη ανδ ινχιδεντσ; ανδ οχχυπατιοναλ ηεαλτη
σερϖιχεσ. Οτηερ ρελεϖαντ ινστρυµεντσ αρε λιστεδ ιν τηε Βιβλιογραπηψ ανδ συµµαριζεδ ιν
Αννεξεσ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ανδ Ις. Τηεψ µαψ βε υπδατεδ φροµ τιµε το τιµε ανδ υσερσ οφ τηισ χοδε
σηουλδ χηεχκ φορ υπδατεδ ϖερσιονσ.
4.2. ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµσ
4.2.1. Τηε προχεσσ οφ ιµπροϖινγ ωορκινγ χονδιτιονσ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινεσ
σηουλδ βε αππροαχηεδ σψστεµατιχαλλψ. Ωιτη α ϖιεω το αχηιεϖινγ αχχεπταβλε ενϖιρονµενταλλψ
σουνδ χονδιτιονσ οφ ΟΣΗ, ιτ ισ νεχεσσαρψ το ινϖεστ ιν περµανεντ στρυχτυρεσ φορ τηειρ
χοντινυουσ ρεϖιεω, πλαννινγ, ιµπλεµεντατιον, εϖαλυατιον ανδ αχτιον. Τηισ σηουλδ βε δονε
τηρουγη τηε ιµπλεµεντατιον οφ ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµσ. Τηε σψστεµσ σηουλδ βε σπεχιφιχ
το τηε φαχιλιτιεσ ανδ αππροπριατε το τηειρ σιζε ανδ τηε νατυρε οφ αχτιϖιτιεσ. Τηειρ δεσιγν ανδ
αππλιχατιον ατ νατιοναλ ανδ φαχιλιτψ λεϖελσ σηουλδ βε γυιδεδ βψ τηε ΙΛΟ Γυιδελινεσ ον
οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη µαναγεµεντ σψστεµσ, ΙΛΟ−ΟΣΗ 2001 (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://ωωω.ιλο.οργ/πυβλιχ/ενγλιση/προτεχτιον/σαφεωορκ/χοπσ/ενγλιση/δοωνλοαδ/ε000013.πδφ).
4.2.2. Τψπιχαλλψ, αν ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµ σηουλδ χονταιν τηε φολλοωινγ µαιν
ελεµεντσ:
(α) ΟΣΗ πολιχψ;
(β) νεχεσσαρψ χονδιτιονσ φορ τηε εµπλοψερ οργανιζατιον, ι.ε. εσταβλισηµεντ οφ
ρεσπονσιβιλιτψ ανδ αχχουνταβιλιτψ, χοµπετενχε ανδ τραινινγ, δοχυµεντατιον,
χοµµυνιχατιον ανδ ινφορµατιον;
(χ) ωορκερ παρτιχιπατιον;
(δ) ηαζαρδ ανδ ρισκ ασσεσσµεντ, πλαννινγ ανδ ιµπλεµεντατιον οφ ΟΣΗ αχτιϖιτιεσ;
(ε) εϖαλυατιον οφ ΟΣΗ περφορµανχε ανδ αχτιον φορ ιµπροϖεµεντ.
4.3. Ρεπορτινγ, ρεχορδινγ ανδ νοτιφιχατιον οφ
ωορκ−ρελατεδ ινϕυριεσ ανδ δισεασεσ, ιλλ ηεαλτη
ανδ ινχιδεντσ
4.3.1. Ιτ σηουλδ βε τηε οβλιγατιον οφ τηε εµπλοψερ το νοτιφψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ οφ
αλλ σεριουσ ωορκ−ρελατεδ ινϕυριεσ, δισεασεσ, ιλλ ηεαλτη ανδ ινχιδεντσ ιν α τιµελψ µαννερ ασ
σπεχιφιεδ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL