Lamps and lighting

Author:International Labour Organization
Pages:147-149
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
147
22. Λαµπσ ανδ λιγητινγ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το λαµπσ ανδ λιγητινγ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ
γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε
προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
22.1. Μινερσ ελεχτριχ χαπ λιγητσ
22.1.1. (1) Ονλψ ελεχτριχ χαπ λιγητσ αππροϖεδ βψ ορ ιν χονφορµιτψ ωιτη τηε
σπεχιφιχατιον σετ ουτ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ ανδ προϖιδεδ βψ τηε εµπλοψερ σηουλδ βε
υσεδ.
(2) Τηεψ σηουλδ βε δυραβλε ιν χονστρυχτιον, πραχτιχαλ ιν οπερατιον, ανδ συιταβλε φορ τηε
χονδιτιονσ οφ υνδεργρουνδ σερϖιχε.
(3) Τηεψ σηουλδ µεετ σπεχιφιχ τεστινγ ρεθυιρεµεντσ εσταβλισηεδ βψ τηε χοµπετεντ
αυτηοριτψ ανδ οφφερ νο προβαβλε εξπλοσιον ηαζαρδ ιφ υσεδ ιν γασσψ ορ δυστψ µινε
ατµοσπηερεσ ορ βοδιλψ ηαζαρδ φροµ τηε σπιλλινγ οφ τηε βαττερψ ελεχτρολψτε.
22.2. Φλαµε σαφετψ λαµπσ
22.2.1. Ονλψ σαφετψ λαµπσ αππροϖεδ βψ, ορ ιν χονφορµιτψ ωιτη σπεχιφιχατιονσ σετ ουτ
βψ, τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ ανδ προϖιδεδ βψ τηε εµπλοψερ σηουλδ βε υσεδ.
22.2.2. Αλλ λαµπσ σηουλδ βε νυµβερεδ ανδ µαινταινεδ χονσταντλψ ιν γοοδ χονδιτιον
βψ αυτηοριζεδ, χοµπετεντ περσονσ ωηο αρε τραινεδ ιν τηε χαρε ανδ µαιντενανχε οφ τηε
λαµπσ.
22.2.3. Εϖερψ περσον ωηο ρεχειϖεσ α λαµπ σηουλδ:
(α) χηεχκ το µακε συρε ιτ ισ χοµπλετε ανδ ιν γοοδ ορδερ;
(β) ρεφυσε ανψ λαµπ τηατ δοεσ νοτ φυλφιλ τηεσε χονδιτιονσ;
(χ) ηανδλε τηε λαµπ χαρεφυλλψ;
(δ) ρεπορτ ανψ δαµαγε το τηε λαµπ το τηε περσον ιν χηαργε οφ τηε λαµπ ροοµ, ωηο σηουλδ
κεεπ α ρεχορδ οφ αλλ δαµαγεδ λαµπσ;
(ε) ρεπορτ το τηε λαµπ ροοµ, ιφ τηατ περσον ρετυρνεδ α λαµπ ωηιχη ισ διφφερεντ το τηε ονε
χηεχκεδ ουτ;
(φ) νοτ αττεµπτ το οπεν α σαφετψ λαµπ ωηιλε υνδεργρουνδ;
(γ) νοτ αττεµπτ το ρελιγητ α φλαµε σαφετψ λαµπ προϖιδεδ ωιτη αν ιντερναλ ρελιγητερ ιφ τηερε ισ
ανψ υνχερταιντψ ασ το τηε πρεσενχε οφ µετηανε ορ τηε σαφε χονδιτιον οφ τηε λαµπ;
(η) νοτ πλαχε α φλαµε σαφετψ λαµπ ιν α ϖεντιλατιον δυχτ.
22.2.4. Τηε ρελιγητινγ οφ φλαµε σαφετψ λαµπσ σηουλδ βε δονε ονλψ ιν χονφορµιτψ ωιτη
τηε προϖισιονσ εσταβλισηεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ ορ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL