Industry characteristics

Author:International Labour Organization
Pages:6-6
 
FREE EXCERPT
6
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
2. Ινδυστρψ χηαραχτεριστιχσ
2.1. Υνδεργρουνδ χοαλµινινγ
2.1.1. Χοαλ ισ προδυχεδ φροµ υνδεργρουνδ µινεσ ιν αβουτ 50 χουντριεσ. Υνδεργρουνδ
χοαλµινεσ ρανγε φ ροµ µοδερν µινεσ υσινγ τηε λατεστ ρεµοτε−χοντρολλεδ εθυιπµεντ οπερατεδ
βψ α σµαλλ, ηιγηλψ σκιλλεδ ωορκφορχε βενεφιτινγ φροµ χοντινυουσ µονιτορινγ οφ αλλ ασπεχτσ
οφ ωορκπλαχε χονδιτιονσ, το µινεσ τηατ αρε δυγ βψ ηανδ ανδ ωηερε τηε χοαλ ισ εξτραχτεδ ανδ
τρανσπορτεδ βψ ηανδ ιν χονδιτιονσ τηατ αρε ινηερεντλψ υνσαφε ανδ υνηεαλτηψ.
2.1.2. Χοαλ εξτραχτιον, τρανσπορτ ανδ προχεσσινγ χαν ινϖολϖε αν αρραψ οφ ηεαλτη ανδ
σαφετψ ηαζαρδσ τηατ χαν ρεσυλτ ιν ινϕυρψ, ιλλνεσσ ανδ δεατη, ιφ νοτ προπερλψ χοντρολλεδ. Ιν
υνδεργρουνδ µινεσ τηε σηαπε ανδ σιζε οφ τηε ωορκπλαχε, ωιτη νο νατυραλ λιγητ ορ νατυραλ
ϖεντιλατιον, χηανγεσ ον α χοντινυαλ βασισ.
2.2. Οχχυπατιοναλ ηαζαρδσ
2.2.1. Οπερατιονσ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινεσ µαψ εξποσε ωορκερσ το α ωιδε ρανγε οφ
ηαζαρδσ ορ ωορκπλαχε αχτιϖιτιεσ ορ χονδιτιονσ τηατ χουλδ χαυσε ινχιδεντσ, ινϕυρψ, δεατη, ιλλ
ηεαλτη ορ δισεασεσ. Τηεσε αρε δισχυσσεδ ιν τηε φολλοωινγ χηαπτερσ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL