Electricity

Author:International Labour Organization
Pages:51-56
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
51
11. Ελεχτριχιτψ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το ελεχτριχιτψ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε
προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ, ωηιχη ινχλυδε σοµε ρεφερενχε το α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον,
ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ
αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
11.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
11.1.1. Τηε υσε οφ ελεχτριχιτψ ανδ ενεργιζεδ εθυιπµεντ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινεσ χαν
ρεσυλτ ιν ινϕυριεσ ανδ δεατη φροµ ελεχτριχαλ σηοχκ ορ αρχ βυρνσ. Γιϖεν τηε χονφινεδ σπαχε οφ
υνδεργρουνδ µινεσ, ωηιχη αρε α δαρκ, ανδ ατ τιµεσ α ηαρση ενϖιρονµεντ, ωιτη σεϖεραλ
πιεχεσ οφ ενεργιζεδ εθυιπµεντ ανδ χιρχυιτρψ ιν χλοσε προξιµιτψ το ωορκερσ ανδ ωιτη
σελφ−προπελλεδ εθυιπµεντ ιν µοτιον, τηε ποτεντιαλ οφ σηοχκ ορ ελεχτροχυτιον εξιστσ.
11.1.2. Χοαλµινεσ χονταιν νατυραλ δεποσιτσ οφ χοαλ, χοαλµινε δυστ ανδ µινε γασεσ τηατ
αρε φλαµµαβλε ανδ εξπλοσιϖε. Τηε ιντροδυχτιον οφ ελεχτριχαλ ανδ ενεργιζεδ εθυιπµεντ ιν
χοαλµινεσ χρεατεσ τηε ποτεντιαλ οφ ιγνιτινγ µινε φιρεσ ανδ εξπλοσιονσ, ωηιχη χαν χαυσε
νυµερουσ δεατησ ανδ ινϕυριεσ φροµ σινγλε εϖεντσ ανδ δεϖαστατε τηε µινε.
11.2. Ηαζαρδ χοντρολ
11.2.1. Γενεραλ προϖισιονσ
11.2.1.1. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ εσταβλιση στανδαρδσ ρεγαρδινγ τηε υσε οφ
ελεχτριχιτψ, ελεχτριχαλ ανδ ενεργιζεδ εθυιπµεντ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινεσ ωηιχη σηουλδ:
(α) σπεχιφψ τηε στανδαρδσ ανδ τεστινγ ρεθυιρεµεντσ φορ ενχλοσυρεσ τηατ µακε ελεχτριχαλ
εθυιπµεντ (ανδ αλλ ασσοχιατεδ χοµπονεντσ, αππαρατυσεσ, χιρχυιτσ, χοννεχτιον βοξεσ
ανδ αχχεσσοριεσ) φλαµεπροοφ (εξπλοσιον προτεχτεδ ανδ περµισσιβλε), ανδ/ορ ιν
χοµπλιανχε ωιτη ζονε χλασσιφιχατιονσ το ασσυρε τηατ συχη εθυιπµεντ ωιλλ νοτ χαυσε α
φιρε ορ εξπλοσιον;
(β) προηιβιτ ανψ ελεχτριχαλ εθυιπµεντ (ινχλυδινγ βαττερψ ανδ διεσελ) ορ χοµπονεντσ, τοολσ,
πυµπσ ορ λιγητσ το βε υσεδ βεψονδ τηε λαστ οπεν χροσσ−χυτ οφ α χοαλ ηεαδινγ/φαχε ορ ιν
α ρετυρν αιρ χουρσε, ορ ανψ οτηερ λοχατιον τηατ ισ δετερµινεδ βψ τηε χοµπετεντ
αυτηοριτιεσ, υνλεσσ ιτ ηασ βεεν χερτιφιεδ ανδ ισ µαινταινεδ ασ φλαµεπροοφ ορ
ιντρινσιχαλλψ σαφε βψ µεετινγ ρεχογνιζεδ στανδαρδσ ασ αν αππαρατυσ τηατ ωιλλ νοτ ιγνιτε
α φιρε ορ εξπλοσιον;
(χ) ρεθυιρε εαχη εµπλοψερ το µαινταιν α ρεγιστερ οφ αλλ εθυιπµεντ ιν υσε ορ ιντενδεδ το βε
υσεδ ατ τηε µινε;
(δ) σπεχιφψ ανψ ρεστριχτιονσ ον ϖολταγεσ τηατ µαψ βε υσεδ ιν υνδεργρουνδ µινεσ συχη ασ ατ
χοαλ φαχεσ, ανδ τηε προτεχτιονσ ανδ σαφεγυαρδσ το βε ιν πλαχε φορ ϖαριουσ ϖολταγεσ
τρανσµιττεδ ιντο ανδ υσεδ ιν τηε µινε;
(ε) σπεχιφψ τηε τραινινγ, θυαλιφιχατιονσ ανδ εξπεριενχε ρεθυιρεδ οφ ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε το
περφορµ ελεχτριχαλ ωορκ;
(φ) σπεχιφψ τηε ιντερϖαλσ ανδ µετηοδσ φορ ινσπεχτιον οφ ελεχτριχαλ εθυιπµεντ, ωιτη
ινχρεασεδ ινσπεχτιονσ οφ φλαµεπροοφ ανδ ιντρινσιχαλλψ σαφε εθυιπµεντ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL