Commencement and cessation of mining operations

Author:International Labour Organization
Pages:81-82
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
81
16. Χοµµενχεµεντ ανδ χεσσατιον
οφ µινινγ οπερατιονσ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το χοµµενχεµεντ ανδ χεσσατιον οφ µινινγ
οπερατιονσ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ
βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ
ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
16.1. Χοµµενχεµεντ ανδ χεσσατιον οφ
µινινγ οπερατιονσ
16.1.1. Τηε εµπλοψερ σηουλδ ενσυρε τηατ τηε µινε ισ χοµµισσιονεδ, οπερατεδ,
µαινταινεδ ανδ δεχοµµισσιονεδ ιν συχη α ωαψ τηατ τηε ωορκερσ χαν περφορµ τηε ωορκ
ασσιγνεδ το τηεµ ωιτηουτ ενδανγερινγ τηειρ σαφετψ ανδ ηεαλτη ορ τηατ οφ οτηερ περσονσ.
16.1.2. Εϖερψ µινε σηουλδ βε ρεγιστερεδ ωιτη τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ βψ τηε
εµπλοψερ.
16.1.3. Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε εµπλοψερ το νοτιφψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ:
(α) βεφορε ανψ µινινγ οπερατιονσ αρε χοµµενχεδ ατ α νεω µινε;
(β) βεφορε ανψ νεω ωορκινγ ισ χοµµενχεδ φορ τηε πυρποσε οφ:
(ι) οπενινγ ανψ νεω σηαφτ, οτηερ ουτλετ ορ σεαµ;
(ιι) εξπλορινγ α νεω λεϖελ, ορ ανψ οτηερ ιµπορταντ εξτενσιον οφ αν εξιστινγ µινε
ωηερε ρεθυιρεδ βψ νατιοναλ λαωσ;
(χ) βεφορε ρεχοµµενχινγ τηε ωορκινγ οφ ανψ σηαφτ ορ ουτλετ, ορ οφ ανψ σεαµ αφτερ τηειρ
αβανδονµεντ ορ δισχοντινυανχε φορ α περιοδ το βε δεφινεδ βψ νατιοναλ λαωσ ορ
ρεγυλατιονσ;
(δ) οφ τηε αβανδονµεντ ορ δισχοντινυανχε οφ ανψ µινε ορ σεαµ ορ, ωηερε νατιοναλ λαωσ ορ
ρεγυλατιονσ σο ρεθυιρε, τηε αβανδονµεντ ορ δισχοντινυανχε οφ ανψ αρεα οφ α µινε ορ
σεαµ, ωιτηιν α περιοδ ωηιχη σηουλδ βε σπεχιφιεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ.
16.1.4. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε συχη πρεχαυτιονσ ον αβανδονµεντ
ασ αρε νεχεσσαρψ το ενσυρε τηε σαφετψ οφ ωορκινγσ ιν αδϕαχεντ µινεσ ορ ιν παρτσ οφ τηε µινε
ωηερε ωορκ ισ το βε χοντινυεδ.
16.1.5. Ωηερε α χηανγε οχχυρσ ιν τηε οωνερσηιπ ορ τηε ναµε οφ α µινε, τηε εµπλοψερ
σηουλδ, ωιτηιν α περιοδ ωηιχη σηουλδ βε σπεχιφιεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ, νοτιφψ
τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ οφ τηε χηανγε.
16.2. Ποστινγ οφ νοτιχεσ
16.2.1. Τηε εµπλοψερ σηουλδ, ιν τηε µαννερ πρεσχριβεδ βψ νατιοναλ λαωσ ορ
ρεγυλατιονσ, βρινγ το τηε νοτιχε οφ αλλ χονχερνεδ:
(α) λαωσ ορ ρεγυλατιονσ ρελατινγ το σαφετψ ανδ ηεαλτη ορ συχη εξτραχτσ φροµ τηεµ ασ µαψ βε
πρεσχριβεδ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL